Документи


Заповед относно промяна в дневния режим за учениците от 5 до 7 клас 17.03.2021

Заповед относно промяна в дневния режим за учениците от 5 до 7 клас 17.03.2021

Заповед относно промяна в дневния режим на учениците от V-VII клас считано от-04.02.2021 г.

Заповед №157 от 04.01.2021 г. Промяна в дневния режим от 2021 г.

Заповед за извънредно положение

Заповед Забранявам достъп на външни лица до сградата

Инструктаж-ученици

Готови ли сме за учебната година

Правила за безопасен интернет

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.

График за допълнителни консултации на учителите за учебната 2021-2022г.

Програма за целодневна организация на учебния процес 2021-2022 г

Заповед за прием на ученици

ОБЯВЛЕНИЕ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Програма за целодневна организация на учебния процес 2020-2021г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.

Обобщена информация по БДП

Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022г

Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022г. 

ОУ "Васил Априлов"


Основните цели на учебното заведение са: поддържане на високо равнище в обучението на учениците и развитието на техните комуникативни умения.


Buy now