История

ОУ "Васил Априлов"

Историята на нашето училище

Нашето училище носи с достойнство името на патронa ни Васил Априлов

Възрожденски деец, издател на няколко книги, в които насочва тогавашния културен елит към развитие на възрожденското училищно дело: „Денница на новобългарското образование“ (1841), „Допълнение към „Денницата“ (1842), „Мисли за сегашното българско учение“ (1847). Решително настоява новобългарският, а не църковнославянският или гръцкият език да бъде основа на светското образование у нас. Благодетел и новатор, през 1835 г. с помощта на Николай Палаузов, братята Константин и Димитър Мустакови и търновския митрополит Иларион, Васил Априлов открива в Габрово първото чисто българско взаимно училище, сегашната Априловска гимназия. Началото на образователното дело тук, в нашето училище, поставя учителят Михаил Максимов от Г. Оряховица през 1911 г., който събира няколко деца и идва в Градежница.

Цели 14 години училището се помещавало в частна къща, след това е преместено в общинска сграда, разделена на 2 класни стаи и 1 канцелария.

Паметни остават спомените на старите хора от годините, когато учениците са съжителствали заедно със селския бик в обора на стопанския двор. Следващите учители са: Хино Христов, Филомена Димитрова, Дачо Панев, Гено Цвятков, Христо Динов, Радка Цветкова, Станьо Динов и др. През февруари 1953 г. се дава линия за построяване на ново училище. Подготовката и набавянето на материали става още през март същата година - хората от селото доставят камъни, дървен материал, пясък, а през юли започват да се правят тухлите. Новата сграда е завършена на 1 септември 1954 г. и тогава започват първите учебни занятия в нея. Персоналът е от 5 души, тъй като се открива 5 клас. Първите директори са: Начо Беров, Васил Мустакерски, Стефка Павлова, Кольо Лачев.

В летописна книга, водена през годините, пише:


1. Учебните занятия бяха прекратени на 30.12.1943 г. поради бомбардировката на по-важните селища от Англо-Американската авиация. Поради военните действия учебната година протече ненормално.

2. През 1930 г. започват да се връщат изселените някога българи. Причините бяха студената зима, липса на дърва и смъртните случаи, но най-главната причина – любовта към родното място и България.

3. Поради развитието на Световната война, съветските войски дойдоха на северната ни граница и стана преврат в управлението на България на 09.09.1944г. Германците бяха изгонени и съветските войски минаха през България.

4. Директорът Чеко Динов през 1954 г. прави постъпки за ограждане на училищния двор, но горските власти не разрешиха материал. Същият с 5 ученика отиде, донесе тополи пред училището, за да им радват днес и да ни напомнят за миналото.

Основано през 1911г.


Вече е на 107 години - време, колкото един човешки живот. Време, в което ние се уповаваме не само на традициите и зрелостта му, но и на настоящите му резултати. Благодарност към нашите деди и баби, майки и бащи, братя и сестри, учители, за неоценимото наследство от родолюбие, патриотизъм и гражданско поведение за съхраняване на тази светиня чрез Завета на Васил Априлов към всички българи:

Имайте за свята длъжност да обичате Отечеството си! Не оставяйте тази мисъл, защото инак не ще да се наречете благодетели, а предатели народни. Народното проклятие ще ви дири, дето и да сте!

ОУ “Васил Априлов”


През учебната 2018 - 2019г. в училището се учат 112 деца – достойни следовници на своите предци. Редом до тях са прекрасните им преподаватели, които ги учат да бъдат откриватели, творци, новатори, шампиони, смели пътешественици в света на знанието. Те са щастливи да се обучават в една частично обновена сграда чрез реализирания проект по ПУДООС „От любов към природата“, защитен пред Министерството на околната среда и водите на стойност 5 000 лв, благодарение на който имаме прекрасна класна стая сред природата, както и съоръженията около нея.

 

ОУ "Васил Априлов"


Основните цели на учебното заведение са: поддържане на високо равнище в обучението на учениците и развитието на техните комуникативни умения.


Buy now