Училището


Изборът на учебно заведение за децата от 1 до 7 клас е много важен, тъй като в този период у детето се изграждат възпитание и дисциплина. Избирайки Основно училище Васил Априлов село Градежница, ще осигурите на вашето дете качествено образование и отлична подготовка, чрез които то да продължи по-лесно своето обучение.

Въпреки че училището се намира в малко селце, предлаганото обучение и подготовка са на много добро ниво и голяма част от възпитаниците на Основно училище Васил Априлов село Градежница продължават своето обучение в елитни гимназии след завършване на седми клас.


Материална база

Основно училище Васил Априлов - Градежница разполага с добре поддържана материална база, кабинети оборудвани с учебно-технически средства използвани за подпомагане и улесняване на учебния процес.
Обучението на учениците в ОУ Васил Априлов село Градежница се осъществява от квалифицирани учители-педагози, стремящи се към изграждането на една наистина стабилна начална образователна основа.

В сградата учениците имат постоянен достъп до WI FI благодарение на проект „ИКТ в образованието“ на стойност 1500 лв. Община Тетевен отдели 45 000 лв. от бюджета за основен ремонт на покривната конструкция, МОН преведе целеви средства на стойност 45 000 лв за изграждането на комфортен вътрешен санитарен възел. Придобивка са и ученическите шкафчета, осигурени от НП „Осигуряване на съвременна обрзователна среда“ - Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ на стойност 5000 лв.

 

ОУ "Васил Априлов"


Основните цели на учебното заведение са: поддържане на високо равнище в обучението на учениците и развитието на техните комуникативни умения.


Buy now